Ako podporiť detskú kreativitu?

Podporovanie kreativity u detí je veľmi dôležité, ale ako na to? Čo robiť, alebo naopak čo nerobiť, aby sme dieťa v jeho rozvoji podporili?
Navrhovanie produktov je spojené s neustálym hľadaním nových možností, rozhodli sme sa, ponúknuť Vám pohľad do našich inšpiračných zdrojov a na túto tému sme pre Vás vytvorili sumarizáciu článkov, ktoré nám pomôžu danú problematiku objasniť a tak vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj Vášho dieťaťa.

“Tvorivosť u detí je potrebné rozvíjať najmä v predškolskom veku, kedy sa najviac formuje osobnosť človeka. K rozvoju však nie je možné pristupovať direktívne, práve naopak – to je skôr spôsob ako potlačiť ich prirodzenú zvedavosť a nechať ich splynúť s ostatnými. O tvorivosti nemá zmysel hovoriť, treba ju dieťaťu ukázať, dodať mu odvahu riskovať a vidieť veci z iného uhla pohľadu. Je na rodičoch, aby vytvorili dieťaťu prostredie, ktoré mu umožní hrať sa a tvoriť bez obmedzení. Je potrebné, aby prijali jeho nezvyčajné nápady, nechali ho preskúmať všetky možnosti a pozdvihnúť dôležitosť procesu tvorenia nad výsledok samotný. Deti sú od prírody tvorivé, hravé, sú spontánnejšie než dospelí. Ak bude ich kreativita podporovaná a rozvíjaná, prejavia sa väčším zmyslom pre dobrodružstvo, experimentovanie a budú mať väčšiu predstavivosť.”(www.nasedeti.sk 2017)

Takže ako by sme mali postupovať, aby sme vytvorili pre deti tvorivé prostredie?
“Každé dieťa podporíme v tvorivosti ak:
- prejavíme o jeho aktivity úprimný záujem
- mu poskytneme istotu a pohodu bez pocitu napätia
- budeme pozitívne hodnotiť jeho snahu
- budeme tolerovať aj neúspechy
- ak ho podporíme v húževnatosti a vytrvalosti

Ako zabezpečiť tvorivú atmosféru a ideálne prostredie?
Každú činnosť spojenú s deťmi sprevádza rad rôznych faktorov.
Až po splnení všetkých týchto požiadaviek sa malý umelec dokáže naozaj sústrediť. Preto sa vždy uistite:
- že je vycikaný, napitý, najedený, nechce sa mu spať, ani nie je chorý
- že aktivita, ktorú budete robiť ho skutočne zaujíma a že má predpoklady na jej úspešné zvládnutie
- doprajte mu prítomnosť kamarátov, alebo súrodencov, ak o to stojí
- nechajte mu voľnú ruku pri výbere pomôcok a materiálov. Dovoľte mu zabávať sa, podporte jeho individualitu.
- určite dieťaťu cieľ, ktorý má zvolenou aktivitou dosiahnuť. Len ak uvidí hotový výsledok, bude mať motiváciu pokračovať
- pokúste sa mu ponúknuť aj aktivitu, ktorá je na prvý pohľad nad jeho sily, motivujte ho skúsiť niečo nové
- podporte ho, pochváľte. Povzbudí ho do ďalšej práce.
- myslite na jeho pocity. Dieťa sa musí dobre cítiť a byť uvoľnené.”(www.nasedeti.sk 2017)

"Nechať deťom priestor, aby si samy mohli niečo vytvoriť – bez vašich rád a lepších riešení, nechať im priestor na sebarealizáciu.
Nechať ich užiť si aj nudu, aby sami vymysleli, čo idú robiť. PC, tablet a telka tu však nezapadá.
Čítanie kníh a rozprávanie príbehov.
Pokiaľ prídu deti žalovať alebo prosiť o radu, spýtajte sa najskôr ich ako to riešili. A až po ich snahe, pokusoch niečo vyriešiť, im pomôžte.
Robte s nimi doma rôzne pokusy. Chemické, fyzikálne, prírodné a pod.
Doprajte im rôznorodosť materiálov a pracovných pomôcok. Maľovať sa dá rôznymi technikami, na rôzny materiál a s mnohými kresliacimi pomôckami.
Hry, pomôcky, hračky si vytvorme spolu s deťmi. Nemusíme všetko kupovať. Tvorba hračky spolu s dieťaťom vám pomôže sa lepšie spoznať, krásne využijete spoločný čas a navyše ušetríte. Pre vás aj pre dieťa tá hračka bude mať oveľa väčšiu cenu, ako keby ste ju iba kúpili.
Umožnime deťom do učenia a hier zapájať všetky zmysly. Učme a spoznávajme svet formou hier. Tak isto môžeme precvičovať u detí pamäť a slovnú zásobu.
Byť dieťaťu vzorom aj v tejto oblasti. Každý máme v sebe kúsok tvorivosti, sme tvorcovia, a nájsť v sebe túto vlastnosť a budovať ju spolu s dieťaťom sa vyplatí. (Hvizdáková 2016)

Takže nejaký základ informácií by sme už mali. Teraz už len ostáva vymyslieť si činnosť, pri ktorej ich všetky zúžitkujeme. A čo by ste povedali na to, keby ste si mohli s Vašim dieťaťom poskladať vlastného hojdacieho koníka? A keby si ho mohol drobec pomaľovať podľa vlastných predstáv?
Nech sa páči tu ho máme :)

skladaci-hojdaci-konik-1jpg
A takto môže vyzerať poskladaný koník so zapletenou hrivou
skladaci-hojdaci-konik-bonifac-6 kopiejpg
Keďže sme zástancami aj montessori prístupu k hre a rozvoju detskej psychiky a motoriky, upravili sme koníka tak, aby hra dieťaťu priniesla čo najviac. Takže koník ponúka pre hru aj svoju hrivu a chvost, ktoré slúžia ako prevliekačka, prvé uzlíky a podobne.
Hojdacieho koníka nájdete tu.
Návod na poskladanie vlastného hojdacieho koníka nájdete tu.
Budeme Vám veľmi vďační ak nám pošlete fotku Vášho hotového koníka :)
Nezabúdajte, že dieťa pri hre s koníkom potrebuje stály dohľad dospelej osoby.

A aby sme nezabudli, sľúbili sme aj článok o tom, čo rozvoju detskej kreativity škodí.

Čím potláčame rozvoj detskej kreativity?
"1. Často odmeňujeme
Výskumy ukázali, že odmeny tlmia detské objavovanie a predstavivosť. Dieťa sa sa snaží dovtedy a len natoľko, aby získalo odmenu a potom sa mu už v jeho snahe nechce pokračovať. Ocenenia eliminujú vnútornú radosť z kreatívnych aktivít. Podobné je to aj so známkovaním a motivačnými jednotkami.

2. Neustály dohľad nad deťmi
Deti brzdí v tvorivosti aj to, keď neustále sledujeme, čo robia, keď okolo nich chodíme, dozeráme na ne, sme neustále v ich prítomnosti. Deti toto všetko často až znervózňuje. Neustále zdržiavanie sa v blízkosti detí, usmerňovanie a pripomienkovanie každého detailu ich aktivity veľmi škodí ich kreativite. Ak sú deti pod stálym dohľadom a neustále im niekto aj bez požiadania radí, nenaučia sa zobrať na seba akékoľvek riziko a nezažijú a neuvedomia si cenu chýb, ktoré sú súčasťou akéhokoľvek učenia.

3. Veľké množstvo súťaží
Súťaže, v ktorých vyhráva vždy len jeden, vedia veľmi silno odradiť deti od ďalšej snahy a rozvoja tvorivosti. Mladší žiaci by mali čo najmenej súťažiť. Súťaživosť nepatrí medzi prirodzené ľudské potreby a jej pretlak v životoch detí môže mať podľa psychologičky Jany Nováčkovej viac negatív ako pozitív. Jana Nováčková považuje súťaže sa jeden z faktorov, ktoré vytvárajú prostredie nepodporujúce učenie a dodáva, že sú stále vo veľkej miere bežne zastúpené v školách. Tvrdí, že by mali mať v školách ďaleko menší priestor. „Súťaž je čosi, čo nie je človeku prirodzené. V prírode žiadnu súťaž nenájdete. Ľudia si ju umelo vytvorili,“ vysvetľuje Jana Nováčková.

4. Obmedzený výber možností
Naše deti škola učí, že existuje iba jedna správna odpoveď. Väčšina hračiek obsahuje návod na použitie a ani rodičia deťom často nedávajú na výber. Skúmanie jednotlivých možností je však základom kreatívneho myslenia. Kreatívne deti sú schopné navrhovať nové a alternatívne riešenia.

5. Málo voľného času
Deti nikdy nemali tak detailne organizovaný čas ako v súčasnosti. Škola, domáce úlohy, krúžky, tréningy, kultúrne vystúpenia, jazykové kurzy. Nemajú čas na nudu. Nuda však rozvíja detskú predstavivosť a predstavivosť plodí nové myšlienky a kreativitu. Pritom je dokázané že práve v čase, keď nič nerobíme, prichádzame na tie najlepšie myšlienky. Kreativita sa najviac rozvíja vtedy, keď robíme veci len pre potešenie. Záleží práve na tom potešení a nie až tak veľmi na výsledku. A tak dávajme priestor deťom na to, aby mohli skúmať, robiť chyby, brať na seba zodpovednosť a zažiť slobodu vyjadriť svoje myšlienky a túžby.

Najdôležitejšie je nájsť rovnováhu medzi tým, čo je v spoločnosti presne stanovené a čo sa plniť musí a medzi časom, keď deti slobodne a bez obmedzení môžu aspoň niekoľko hodín denne rozvíjať v sebe to, čo majú rady, čo im robí skutočnú radosť a do čoho im neustále svojou prítomnosťou nezsahujú dospelí." (Koníčková)
Zdroje:
www.nasedeti.sk 2017
https://www.nasedeti.sk/rozvoj-zrucnosti/clanok/vyznam-a-rozvoj-kreativity-v-predskolskom-veku
Hvizdáková 2016
https://najmama.aktuality.sk/clanok/246217/kreativita-je-kluc-k-uspechu-preco-a-ako-by-ste-ju-mali-u-deti-rozvijat/
Koníčková
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2936/vedci-postupne-zistuju-co-znizuje-kreativitu-deti